Coaching voor het Kind & Gezin

Vaak geeft het kind door middel van zijn gedrag een signaal af voor zijn of haar ouders. Jij gunt jouw kind dat het in haar of zijn kracht staat vol zelfvertrouwen, jouw kind gunt dat jou misschien nog wel meer. Sta jij werkelijk in jouw kracht of zou jij daar een steuntje bij in de rug kunnen gebruiken?

Gevoelige kinderen

De kinderen van nu zijn temperamentvoller reageren gevoeliger op invloeden van buiten en binnen af. Ze zijn intuïtiever, uiten zich vaak eigenwijs, intens, opvliegend of zijn snel van hun stuk gebracht. Het ene moment is jouw kind uitbundig en blij en het volgende moment stort hij/zij in, om redenen die jij niet altijd volgt. Een dag kan vol botsingen zitten, (wisselende) emoties en onbegrip.

Strenger werkt vaak averecht. Hun gedrag negeren heeft geen zin, een laatste waarschuwing geven is te vergeefs.

De kinderen willen erkenning voor hun gevoeligheid, innerlijke wijsheid en intuïtieve bewustzijn.

Wil jij je zoon of dochter op een liefdevolle manier begeleiden met structuur en begrenzing. Neem dan contact met mij op. Samen kijken we wat er al goed uit en vanuit daar bouwen we verder. Ik gebruik diverse creatieve werkvormen om zo de hulpvraag zichtbaar te maken. Ik stem me af op de behoefte en interesse van het kind.

Maak een afspraak of wil jij informatie neem contact met mij op via info@krachtenevenwicht.nl